Vision

Vision och Värdegrund

Vår Montessori inspirerande förskola och skola är en fristående skola på Tjörn. Förskolan och skolan startade 1 januari 2017 och omfattar förskola, förskoleklass och grundskola upp till 3:an och fritidsverksamhet. Förskoleverksamheten är indelad på två avdelningar för barn mellan 1 – 3 år och en avdelning för 3 – 5 åringar.

Vision 
Vår skola ska lägga grunden till ett livslångt lärande då vi utbildar världsmedborgare och vi gör detta tillsamman.

Mål och Värdegrund
Vår målsättning är att se alla, skapa en trygg och utvecklade miljö. Vi erbjuder en Montessori inspirerande förskola/skola av god kvalitet och med stor omsorg om varje barn

Vår målsättning är att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna på livet och fortsätter att lära sig nya saker.

Vårt motto, LEKA LÄRA LEVA