Lite kort historik

Föreningen Långekärrsskolan – Leka Lära Leva

När politikerna beslutade att lägga ner Långekärrs förskola och skola föddes idén att rädda dessa verksamheter och driva dem i privat regi. Därför startades den ekonomiska föreningen Långekärrsskolan – Leka Lära Leva i februari 2017 för att börja planera för ett övertagande. I föreningens arbetsgrupp finns olika kompetenser, såsom förskolelärare och lärare, där en har erfarenhet av skolledning

Föreningen Långekärrsskolan – Leka Lära Leva vill gärna samarbeta med kommunen, för att övergångenfrån kommunal till privat drift ska gå så smidigt som möjligt.

Vi tycker att det är viktigt att barn och elever slipper lämna en väl fungerande förskola och skola i närområdet.

Vi har också planer på att utöka förskolan och skolan, så att vi kan ta emot fler barn/elever i framtiden. Det skulle gynna Långekärr, som ort och gynna etableringen av andra verksamheter.

Vi vill gärna att lokalerna även används utanför skoltid, t ex av föreningar och studieförbund. Vår förhoppning är att biblioteket kan hållas öppet, för intresserade och att idrottssal och andra utrymmen kan användas till olika kulturarrangemang och aktiviteter.

Vår vision är att skapa en  naturlig mötesplats för alla åldrar och intressen,
där förskolan och skolan är navet.