Kontakt

Besöksadress
Långekärrskolan
Långekärr 23
471 90 Kyrkessund

Telefon
070-931 07 60 eller 070-0901510

Sjukanmälan sker på telefon eller sms.
Telefon, 070-931 07 60 eller 070-0901510

E-post
kontakt@langekarrsskolan.se

galaxen@langekarrsskolan.se

solen@langekarrsskoln.se

manen@langekarrsskolan.se

Facebook
Långekärrsskolan 

Vi som jobbar här

Gabriella Stenman rektor.

Marie Hermansson jobbar på förskoleavdelningen månen.

Sussane Karlsson jobbar på förskoleavdelningen månen.

Johanna Jellstam jobbar på förskoleavdelningen månen.

April Hellberg jobbar på förskoleavdelningen solen.

Malin Bengtsson jobbar på förskoleavdelningen solen.

Jenny Olsson jobbar på förskoleavdelningen solen

Maria Fogelgren jobbar i kök, städ och ekonomi.

Jenny Skredsvik jobbar i grunskolan galaxen

Batoul Alhabbab resurs och fritids.

Styrelsen

Anders Wikmyr- ordförande
Ingela Person ledarmot
Alf Berndstsson ledarmot
Peter Eskilsson ledatmot
Jenny Skredsvik ledarmot grundskola
Malin bengtsson ledarmot förskola