Kontakt

Besöksadress
Långekärrskolan
Långekärr 23
471 90 Kyrkessund

Telefon
070-931 07 60

Sjukanmälan sker på telefon eller sms.
Telefon, 070-931 07 60

E-post
kontakt@langekarrsskolan.se

galaxen@langekarrsskolan.se

solen@langekarrsskoln.se

manen@langekarrsskolan.se

Facebook
Långekärrsskolan

 

Pedagoger

Gabriella Stenman är rektor tillika förskolechef.
gabriella@langekarrsskolan.se

Caroline Elfström jobbar på förskoleavdelningen månen.
caroline@langekarrsskolan.se

Marie Hermansson jobbar på förskoleavdelningen månen.
marie@langekarrsskolan.se

April Hellberg jobbar på förskoleavdelningen solen.
april@langekarrsskolan.se

Malin Bengtsson jobbar på förskoleavdelningen solen.

Maria Fogelgren jobbar i kök, städ, barngrupp och ekonomi.
ekonomi@langekarrsskolan.se

Anette Sangberg jobbar med förskoleklassen Galaxen.

 

Styrelsen

Cecilia Hederoth
Alf Berndstsson
Anders Vikmyr
Peter Eskilsson
Johanna Jellstam
Johan Jellstam
Franziska Berndt