GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL)

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig och vi på Långekärrs förskola och skola vill skydda dina personuppgifter. Vi samlar endast in de uppgifter som vi behöver för att kunna bedriva vår skolverksamhet i enlighet med skollagen.

Personuppgifter som Långekärrs förskola och  skola samlar in och varför

Långekärrs förskola och skola samlar in personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress till elever/barn och föräldrar för att kunna bedriva verksamheten och fullgöra våra förpliktelser enligt skollagen.

Lagringstid

Alla personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för uppdraget dock längst till eleven har slutat på Långekärrs skola.

Läs mer på

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/