Frågor & svar

Vad är en friskola?

Friskola är en skola som inte drivs av offentliga sektorn, i detta fall kommer skolan drivas av den Ekonomiska föreningen Långekärrsskolan – Leka Lära Leva, men som huvudsakligen finansieras av skattemedel/skolpeng.

Kostar det något?

Det är vanlig barnomsorgstaxa. Det kostar inget extra att låta sina barn få förmånen att gå på Långekärrsskolan – Leka Lära Leva. På grundskolan är skolgången kostnadsfri. Skolan täcker sina kostnader genom barnomsorgs -och skolpengen som är bunden till varje elev.

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälningsblanketter för förskola och skola finns på hemsidan att skriva ut och skicka till oss så tar vi kontakt med er.

Hur fungerar kösystemet?

Barnet ställs i kö efter anmälningsdatum, så ju tidigare ett barn anmäls desto större chans att komma in på Långekärrsskolan Leka Lära Leva.

Hur kan vi titta mer på  Långekärrskolan Leka Lära Leva?

Intresserade föräldrar och barn är alltid välkomna att besöka oss för att se hur vi arbetar och för att se på lokalerna. Ta  kontakt med oss före så att vi kan bestämma en lämplig dag.

Har ni frågor så tveka inte att kontakta oss kontakt@langekarrsskolan.se