Förskolan

Förskolan har två grupper; Månen 1-3 år och Solen 4-5 år.