Förskolan

Förskolan har två grupper

Månen 1-3 år och Solen 4-5 år

Under våren 2019 startas den tredje förskoleavdelningen Tellus som blir en syskonavdelning.