Förskolan

Förskolan Karamellen har två grupper; Mångruppen 1-3 år och Solgruppen 4-5 år.

Mer info kommer!