Ansökan skolan

Hösten 2017 planerar vi att öppna skolan, klasserna  F-3,  4-6 samt fritids.

Vill du anmäla ditt barn till Långekärrsskolan? Skicka ett mail med ditt barns namn samt födelsedatum.

Här hittar du även blanketten som skall fyllas i och skickas till

Långekärrsskolan ekonomisk förening
Långekärrsskolan
Långekärr 23
471 90 Kyrkesund

Har du frågor, kan du kontakta kontakt@langekarrsskolan.se