Ägande

Långekärrsskolan – Leka Lära Leva Ekonomisk Förening drivs utan vinstintresse och leds av en styrelse.

Medlemmar i styrelsen är:

Anders Vikmyr – Ordförande
Alf Berndtsson
Peter Eskilsson
Malin Bengtsson
Ingela Persson