Ägande

Långekärrsskolan – Leka Lära Leva Ekonomisk Förening drivs utan vinstintresse och leds av en styrelse.

Medlemmar i styrelsen är:

Ingela Persson – Ordförande
Daniel Eilhoff
Anna Berglund
Johan Eyssen
Cecilia Hederoth