Ägande

Långekärrsskolan – Leka Lära Leva Ekonomisk Förening drivs utan vinstintresse och leds av en styrelse.

Medlemmar i styrelsen är:

Cecilia Hederoth – Ordförande
Alf Berndtsson
Franziska Berndt
Johan Jellstam
Johanna Jellstam
Anders Vikmyr
Peter Eskilsson