Ägande och medlemskap

Långekärrsskolan – Leka Lära Leva drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkommna att bli medlemmar skolan drivs utan vinstintresse och leds av en styrelse.

Medlemmar i styrelsen är:

Anders Vikmyr – Ordförande
Alf Berndtsson- ledarmot
Peter Eskilsson- ledarmot förälder
Ingela Persson- ledarmot skolchef Trillobiten
Malin Bengtsson förskolan, Jenny Skredsvik grundskolan

Att bli medlem

Skolan drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal är välkomna att bli medlemmar. All intäkter går till våra barns skolgång.
Som medlem får du en inblick i skolans verksamhet och blir inbjuden på årstämma. Vill du bli medlem sätt då in 300kr och skriv ”medlem, ditt/dina barns namn” på bankgiro 5149-7949