HEM

VÄLKOMMEN TILL LÅNGEKÄRRSSKOLAN

 Den lilla skolan med stora ytor där varje barn står i centrum.

 

Vi är en Montessoriinspirerad friskola  som ligger i Klövedal på Tjörn.
Skolan drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng vi får till skolan går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar.

Vi följer läroplanerna och skollagen och använder montessoripedagogiken som en metod för ökad måluppfyllelse.

Vår  vision är att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och fortsätter att LEKA, LÄRA, LEVA.

Hos oss kan du börja från det att du är ett år och gå genom förskolan till förskoleklass och genom hela grundskolan upp till sjätte klass.

Vi erbjuder en förskola/skola av god kvalitet och med stor omsorg om varje barn i en fantastisk miljö.