VÄLKOMMEN TILL LÅNGEKÄRRSSKOLAN

 Den lilla skolan med stora ytor där varje barn står i centrum och
utvecklas med inslag av montessoripedagogik.

ANSÖKAN TILL skolan

Ansökan till Förskolan

Vi är en Montessoriinspirerad friskola  som ligger i Klövedal på Tjörn.
Skolan drivs som en ekonomisk förening.
Vi följer läroplanerna och skollagen och använder montessoripedagogiken som en metod för ökad måluppfyllelse.

Vår  vision är att utbilda kompetenta, ansvarsfulla världsmedborgare som är nyfikna och fortsätter att LEKA, LÄRA, LEVA.

Hos oss kan du börja från det att du är ett år och gå genom förskolan till förskoleklass och genom hela grundskolan upp till sjätte klass.

Vi erbjuder en förskola/skola av god kvalitet och med stor omsorg om varje barn i en fantastisk miljö.

Idag är vi 25 barn på förskolan, indelade i små grupper och stora ytor och fina förutsättningar att skapa en bra arbetsmiljö. Skolan är uppförd i en natur som är speciell för ön, en dalgång, omgiven av skogsbeklädda berg. Området har gamla kulturtraditioner såväl som nya. I skolans närhet finns hällristningar, bronsåldersrösen och ett av Bohusläns största gravfält från järnåldern.